Jordi Bago: Витоша

Ако не всички, то поне голяма част от нас са започнали да практикуват спускане именно на Витоша. Вижте как испанецът Джорди Баго раздава газ по едно от най-масовите трасета в страната:

88 Components MudGuard