Условия за ползване

Ползването на сайта bike-bg.com е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта.

Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

1. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

2. Потребителят изрично се съгласява да използва bike-bg.com изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от bike-bg.com за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

3. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на bike-bg.com, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично съгласие на bike-bg.com. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично съгласие на bike-bg.com. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

4. Сайтът съдържа връзки към други сайтове, където bike-bg.com няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че bike-bg.com одобрява предлаганите там продукти или услуги.

5. Посещението и ползването на раздели от настоящия сайт не изисква регистрация от потребителите и не се събира и съхранява никаква информация, освен адрес на електронна поща в случай на публикуване на коментар, абонамент и регистрация на блог. В разделите от сайта определени за покупка на продукти и услуги от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. bike-bg.com няма да използва или разпространява събраната информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденциалността й.

6. При публикуване на коментар в мрежата на bike-bg.com всеки трябва да спазва добрия тон, да се въздържа от вулгарен и неприличен език, да не се заяжда и да не нагрубява останалите участници в дискусията. Препоръчително е да се пише на кирилица, грамотно, четливо, разбрано, подредено и смислено! Всеки посетител се съгласява, че публикуваните от него мнения стават част от информацията в bike-bg.com и като такава не могат да бъдат премахвани, дори и по тяхно желание, освен ако bike-bg.com не реши, че това е нужно или не отговарят на правилата.

7. В мрежата на bike-bg.com пропагандирането на всякакви противозаконни идеи и цели е забранено. Не се допускат публикации, които нарушават законодателството. Не се допускат дискриминация и проява на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание, образователен ценз, социален статус и сексуалност. Забранено е прикачването на снимки с порнографско съдържание или насилие, както и публикуването на подобни линкове. Написаното по-горе се отнася и за публикуване на коментар в цялата мрежата. bike-bg.com не носи отговорност за публикувани от посетителите и собствениците на блогове в мрежата материали, които нарушават законите на Република България или чужди права. При надлежен сигнал такива материали ще бъдат премахвани.

8. bike-bg.com си запазва правото да премахва коментари и блогове от мрежата, които не отговарят на условията в т.6 и т.7 или вредят на сайта, без да уведомява за причините за изтриване на мнението или блога.

9. bike-bg.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия Интернет сайт. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори и в тази връзка посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

10. bike-bg.com и хората поддържащи услугите на настоящия сайт се стремят за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникват.

11. bike-bg.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт, друга негова собственост или телесни и психически, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.

12. За форумите на bike-bg.com има допълващи правила, които може да прочетете тук.

13. bike-bg.com си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

14. bike-bg.com не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

Gravity