Danny Hart видео в San Remo

Има ли нужда да споменаваме кой е Danny и какво ще видите във видеото?

88 Components Suspension