Дани Макаскил: The Ridge

Дани Макаскил ни демонстрира буквално друго измерение на контрола, който човек може да има над своя планински велосипед. Уменията му са забележителни, а природата в Шотландия не е за изпускане. Отпуснете се и гледайте!

Gravity