Дани Харт и кал?

Дали Дани Харт разбра въобще, че трасето в байк парк Морзин е кално?

88 Components pads 300x250 1