Вело манифест

Кратко видео, което да ни напомни защо караме колела: