UNDEAD – кратък Snow Bike филм

Момчета са се подготвили доста за това видео – идеи, каране и реализация. Заслужава си гледането!

88 Components MudGuard