True Love…

Вас сполетява ли ви тази мисъл по време или след падане? Споделете.

True Love