Snowscoot – филм на Марин Кафеджийски

Марин Кафеджийски, Тодор Киров и Николай Панайотов – Доктора карат скутовете си по зимните паркове и снежното DH трасе в Боровец. И тримата са ни добре познати с колелата, вижте ги какво правят и върху дъските.

88 Components pads 300x250 1