Sam Pilgrim спечели Vienna Air King 2011

Ето и резултатите от сътезанието, както и хелмет кам с Tyler McCaul:

1. Sam Pilgrim 89.84
2. Yannick Granieri 86.67
3. Greg Watts 82.34
4. Martin Soderstrom 79.50

88 Components MudGuard