Petrich DHI 2017 – трасето

Представяме ви хедкам от новото трасе в Петрич с Росен Ковачев:

Gravity