Не може да бъде – Neu-Flip с BMX

Ingvar Neumann прави Neu-Flip или HD – както го нарича! Триковете еволюират с бързи темпове!

88 Components pads 300x250 1