Level UP

Видео за направата и тестването на DH трасе през зимата във Франция. Планирано е и състезание на 29 април тази година.

88 Components pads 300x250 1