Джи Атертън прескача снежната попивка

През 2008 Джи се засилва малко повече на един не малък сноуборд кикър във Франция и прелита попивката, като прави сериозен удар на равното. За щастие се измъква със съвсем малки травми, за разлика от колелото…

88 Components MudGuard