• Home »
  • Видео »
  • Видеоклип: Експериментален велосипед демонстрира някои основни принципи на баланса на велосипеда и управлението му

Видеоклип: Експериментален велосипед демонстрира някои основни принципи на баланса на велосипеда и управлението му

Защо велосипедите са стабилни? Най-често срещаният отговор е жироскопични ефекти, но това не е правилно.

– Veritasium

88 Components Suspension