Как да скръбваме

В следващото видео Брин Аткинсън ще даде отговор на почти екзистенциалния въпрос – как да скръбваме: